Algemene voorwaarden

Door inschrijving via de website verklaar je onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren.

Inschrijving
Door inschrijving via de website verplicht je je tot deelname aan een training (Masterclass, module of event). KienhuisHoving verzendt na de inschrijving een bevestiging van deelname.

Annulering door deelnemer
KienhuisHoving neemt alleen schriftelijke annuleringen in behandeling. Annulering is mogelijk tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de training. Als annuleringsdatum hanteert KienhuisHoving de ontvangstdatum van het schriftelijke bericht tot annulering.

Annulering door KienhuisHoving
KienhuisHoving heeft te allen tijde het recht om een training te annuleren. Bij annulering door KienhuisHoving ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Verplaatsing training
Als KienhuisHoving je niet kan plaatsen op de datum die op de website wordt vermeld, bijvoorbeeld in verband met een te groot aantal inschrijvingen, behoudt KienhuisHoving zich het recht voor een nieuwe datum voor de training voor te stellen.

Auteursrecht en eigendomsrecht
De rechten van het materiaal blijven aan de oorspronkelijke auteurs, welke rechten KienhuisHoving handhaaft. Niets uit het studiemateriaal mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden geopenbaard in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving. Het is niet toegestaan het studiemateriaal van KienhuisHoving aan derden ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid
De trainingen van de Academy worden door KienhuisHoving altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en aangeboden. Behalve in geval van opzet of grove schuld is elke aansprakelijkheid van KienhuisHoving uitgesloten.

Klachten
KienhuisHoving staat voor professionaliteit. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden over onze Academy bent. Stuur dan een reactie per e-mail naar academy@kienhuishoving.nl.

Download de algemene voorwaarden.