Kienhuishoving.nl

Uw werknemer in financiële problemen

Deze module is onderdeel van de Masterclass Insolventierecht

Schrik niet: Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 80% van de bedrijven werknemers met geldproblemen heeft.

Ten gevolge van de financiële problemen bij werknemers worden werkgevers niet alleen geconfronteerd met loonbeslag, maar ook met een lagere arbeidsproductiviteit, een hoger ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. Dit alles brengt veel financiële gevolgen voor werkgevers met zich mee. Het ondersteunen van een werknemer met financiële problemen kan je als werkgever veel tijd en geld besparen.

Daarom organiseert de praktijkgroep Herstructurering & Insolventierecht een seminar voor werkgevers, die te maken hebben of kunnen krijgen met werknemers in (dreigende) financiële problemen. Tijdens dit seminar krijg je, onder meer, antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kan ik vroegtijdig financiële problemen bij mijn werknemers signaleren én bespreekbaar maken?
  • Op welke wijze kan ik als werkgever mijn werknemer helpen (buitengerechtelijk of tijdens een Wsnp-traject / faillissement)?
  • Welke ondersteuning kan KienhuisHoving hierin voor jou als werkgever bieden?

De beantwoording van deze vragen vindt plaats aan de hand van praktijkvoorbeelden, met de nodige tips & tricks. Daarnaast staan wij stil bij de laatste en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

Doelgroep
HR-functionarissen en managers/directeuren die verantwoordelijk zijn voor personeel(sbeleid)

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Anouk van der Aa
  • Angelique Roeloffzen-Mulder
  • Hendrie Aarnink