Kienhuishoving.nl

Versnelde planologische goedkeuring voor bouwplannen

Deze module is onderdeel van de Masterclass Actualiteiten in het vastgoed

Nu de bouwsector zich begint te herstellen, is het een veelgestelde vraag op welke wijze er zo snel mogelijk planologische goedkeuring kan worden verkregen.

In deze module besteden we daarom aandacht aan de verschillende opties die bestuursrechtelijke wet- en regelgeving ons bieden om procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Indien een bouwplan niet in het bestemmingsplan past, geldt in beginsel dat het jaren kan duren voordat het aangepaste bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (de bouwvergunning) onherroepelijk zijn.

Hoe kun je deze termijn verkorten op grond van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening? En wat zegt de Crisis- en herstelwet? Actueel is ook de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, die een belangrijk toetsingskader is bij het planologisch inpassen van bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan. Wij zullen uiteenzetten wat dit toetsingskader inhoudt.

Datum:
Dinsdag 10 november 2015

Doelgroep:
Bouwbedrijven (managers/directie, ontwikkelaars, stafjuristen), beleggers, makelaars, huurders, verhuurders

Programma:
De training duurt van 14.00 uur tot 16.15 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Aansluitend is er een borrel.

Locatie:
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Chantal van Mil
  • Esther Hovenier