Kienhuishoving.nl

Totstandkoming en beëindiging van contracten – Volgeboekt!

Deze module is onderdeel van de Masterclass Contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht

Deze bijeenkomst is volgeboekt en wordt herhaald op 25 september 2018. Hiervoor kun je je hier aanmelden. Mocht je informatie willen over dit onderwerp stuur dan een mail naar academy@kienhuishoving.nl.

Het aangaan van overeenkomsten is een combinatie van de theorie en de praktijk. Aan de hand van de theorie bespreken we veel voorkomende praktijkgevallen om inzicht te krijgen wanneer een overeenkomst tot stand is gekomen en wat de inhoud daarvan is.

Aan de orde komen: het contract, de offerteaanvraag, de offerte, de opdracht en de opdrachtbevestiging. Ook algemene (inkoop) voorwaarden zijn onderdeel van veel contracten. Hoe zorg je dat jouw voorwaarden van toepassing zijn en niet die van de andere partij?

Tot slot zijn er meerdere juridische manieren om contracten te beëindigen. Deze verschillende manieren worden uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarbij inzicht wordt gegeven in de gevolgen van deze verschillende beëindigingen.

Doelgroep
Managers/directeuren, verantwoordelijk voor in- en verkoop, klachtenfunctionarissen, stafjuristen en kwaliteitsmedewerkers

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • John van Schendel
  • Kristina Adam