Kienhuishoving.nl

Staatssteun

Deze module is onderdeel van de Masterclass Praktisch Mededingingsrecht

Het onderwerp staatssteun staat centraal tijdens deze tweede module. Je krijgt inzicht onder welke omstandigheden bijvoorbeeld een gemeente gelegitimeerd subsidies kan verstrekken. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de Wet markt en overheid die ziet op het verrichten van economische activiteiten door overheidsorganen.

De module kent een praktische insteek: er wordt dus veel nadruk gelegd op de nodige praktijkvoorbeelden. Deze praktijkcasus zijn ontleend aan de dagelijkse advies- en procespraktijk van de spreker. De deelnemers kunnen vooraf of tijdens de bijeenkomst uiteraard ook praktijkvoorbeelden aandragen die dan worden behandeld.

De modules van deze Masterclass kunnen los van elkaar worden gevolgd.

Spreker:
Edwin Schotanus (advocaat mededingingsrecht)
Meer informatie

Doelgroep:
Bestuurders, bestuurssecretarissen, (bedrijfs)juristen, controllers

Datum:
7 juni 2016

Programma:
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).

Locatie:
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Edwin Schotanus
Alle modules in de Masterclass Praktisch Mededingingsrecht: