Kienhuishoving.nl

Actualiteiten in de zorg

Deze module is onderdeel van de Masterclass Zorg

Actualiteiten in de zorg
In deze module behandelen we actuele onderwerpen in het gezondheidsrecht waarmee je in de alledaagse praktijk te maken hebt. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Ook komen andere actuele onderwerpen zoals het tuchtrecht, de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) aan de orde.

Privacy en ICT in de zorg
Privacy in de zorg is belangrijk. Zo moeten spreekkamers en behandelruimtes geluiddicht zijn en afgeschermd voor derden. Het is noodzaak dat je die beslotenheid ook doortrekt naar de digitale wereld. Persoonlijke gegevens van patiënten en cliënten zijn in deze tijd van digitalisering kwetsbaar, maar in de gezondheidszorg zijn ze extra precair. Het betreft immers gegevens die voor veel mensen interessant zijn als ze openbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan verzekeraars en (potentiële) werkgevers. In deze module behandelen we de privacy binnen de zorginstelling. Een belangrijk onderwerp, want niemand wil de zorginstelling zijn waar patiëntgegevens per ongeluk zijn gelekt.

Gastspreker
mr. Rose Marie Doppegieter (adviesbureau DG Doppegieter Gezondheidsrecht)
Jurist

Datum
Dinsdag 30 september 2014

Doelgroep
Bestuurders, bestuurssecretarissen, stafjuristen en kwaliteitsmedewerkers

Programma
De training duurt van 16.00 uur tot 18.15 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Aansluitend is er een borrel.

Locatie
FC Twente, Support Groep Loge, Colosseum 65 te Enschede


Sprekers
  • Mirjam Elferink
  • Yvonne Nijhuis
  • Rose Marie Doppegieter adviesbureau DG Doppegieter Gezondheidsrecht