Kienhuishoving.nl

Privaatrechtelijke ontwikkelingen voor de vastgoedpraktijk

Deze module is onderdeel van de Masterclass Actualiteiten in het vastgoed

In voorgaande modules zijn de ontwikkelings- en bouwfase aan de orde gekomen. Uiteindelijk draait de vastgoedpraktijk om de exploitatie van vastgoed door koop/verkoop en huur/verhuur.

In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van koop en huur van vastgoed anno 2015.

Op het gebied van koop zal aan de orde komen:
– Lasten en beperking bij (ver)koop van onroerend goed in relatie tot mededelings- en onderzoeksplicht;
– Wetvoorstel verbeterde werking “Vormerkung”.

Het tweede onderdeel van deze module ziet op huur. De kenmerkende ontwikkeling op het gebied van huur in de afgelopen jaren is de vraag naar flexibilisering van huurrelaties. In lijn met ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen is te zien dat afnemers en aanbieders vrijheid willen om in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder gebonden te zijn aan langlopende dwingendrechtelijke contracten.

Actuele verschijnselen zoals pop up stores, verhuur via AirBNB en gebruik van winkelruimte voor branding, proeven en voelen, in plaats van daadwerkelijke verkoop van goederen, komen aan de orde.

Datum:
Dinsdag 1 december 2015

Doelgroep:
Bouwbedrijven (managers/directie, ontwikkelaars, stafjuristen), beleggers, makelaars, huurders, verhuurders

Programma:
De training duurt van 14.00 uur tot 16.15 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Aansluitend is er een borrel.

Locatie:
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Arjan ten Vergert