Kienhuishoving.nl

IT- en IE-bepalingen in standaard contracten

Deze module is onderdeel van de Masterclass Contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht

Informatietechnologie is alomtegenwoordig en vormt steeds vaker het voorwerp van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bepalingen in standaardcontracten en algemene voorwaarden bevatten daarom meestal bepalingen die zien op bijvoorbeeld software. Software kan in diverse hoedanigheden en op verschillende wijzen worden afgenomen van een dienstverlener. Dat kan variëren van op maat te ontwikkelen software die on-premise ter beschikking wordt gesteld aan een afnemer, tot software-as-a-service waartoe een klant via de ‘cloud’ toegang kan krijgen. Vaak is continuïteit een belangrijk aandachtspunt: hoe om te gaan met de vaak tijdelijke relatie tussen aanbieders en afnemers van software?

Tijdens deze sessie nemen we onder meer de volgende thema’s onder de loep:

  • Softwareontwikkeling: agile vs. waterfall
  • Auteursrechten op software: houden of afstaan?
  • Toegang tot software: van servers op de zaak tot cloud
  • Continuïteit: juridische en praktische uitdagingen en kansen.

Doelgroep
Managers/directeuren, verantwoordelijk voor in- en verkoop, klachtenfunctionarissen, stafjuristen en kwaliteitsmedewerkers

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur).

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Roeland de Bruin
  • Lesley Broos