Kienhuishoving.nl

Privacy

Deze module is onderdeel van de Masterclass ICT en privacy

In de Grondwet is opgenomen dat de persoonlijke levenssfeer beschermd en geëerbiedigd dient te worden, je lichaam onaantastbaar is en je woning niet zomaar mag worden binnengetreden. Bovendien kennen we het brief- en telefoongeheim. De belangrijkste wet die de privacy beschermt is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast komt er een nieuwe Europese verordening inzake de privacybescherming aan en nieuwe wetgeving in de vorm van het Wetsvoorstel meldplicht datalekken dat recent naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierdoor zijn alle private en publieke organisaties die persoonsgegevens ‘verwerken’ straks verplicht om datalekken te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) (en soms ook bij de betrokkenen). In deze module vertellen we er graag meer over. Daarnaast zal er tijdens deze module ook een demo ‘hacken’ worden gegeven door Fox-IT.

Gastsprekers
Krijn de Mik (Fox-IT)
Sr. Forensic IT Expert

Christian Prickaerts (Fox-IT)
Principal Forensic IT Expert

Datum
Dinsdag 13 mei 2014

Doelgroep
Bestuurders en managers (operationeel, business, IT), bedrijfsjuristen, consultants en informatiespecialisten

Programma
De training duurt van 16.00 uur tot 18.15 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Aansluitend is er een borrel.

Locatie
The Gallery, Hengelosestraat 500 te Enschede


Sprekers
  • Mirjam Elferink
  • Martijn Kortier
  • Krijn de Mik Fox-IT
  • Christian Prickaerts Fox-IT