Kienhuishoving.nl

Handelsgeschillen passend oplossen

Deze module is onderdeel van de Masterclass Praktisch contracteren

Deze module helpt je om passend te reageren als een partij de gemaakte afspraken niet kan (of wil) nakomen en/of als er schade is ontstaan. Wanneer is sprake van overreageren of te lang stilzitten en hoe bewijs je je gelijk? Je krijgt inzicht in het juridische kader, waaruit volgt wie ‘in rechte’ het gelijk aan zijn zijde krijgt. We geven je praktische tips om zo sterk mogelijk te staan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: klachtplicht, aansprakelijkheid, overmacht, ingebrekestelling, verzuim, opschorting, opzegging, ontbinding, verrekening, bewijslast, schadevergoeding en verjaring.

Datum
Dinsdag 31 maart 2015

Doelgroep
Managers/directeuren, verantwoordelijk voor in- en verkoop, klachtenfunctionarissen, stafjuristen en kwaliteitsmedewerkers

Programma
De training duurt van 16.00 uur tot 18.15 uur (inloop vanaf 15.45 uur).
Aansluitend is er een borrel.

Locatie
Enschede, Grolsch Veste, Support Groep Loge


Sprekers
  • Erik Hollander
  • Kristina Adam