Kienhuishoving.nl

Ervaringen na invoering WWZ (extra training)

Deze module is onderdeel van de Masterclass Ervaringen na invoering WWZ

Naast wederom een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WWZ, staat het nieuwe procesrecht op het programma. Daarbij komen vragen aan de orde als, wanneer kan je in hoger beroep? Bestaat een pro forma ontbinding nog? Wat zijn de ontslaggronden?

Datum:
Dinsdag 15 december 2015

Doelgroep:
HR-functionarissen en managers/directeuren die verantwoordelijk zijn voor personeel(sbeleid)

Programma:
Deze training duurt van 12.00 uur tot 14.00 uur (inloop vanaf 11.45 uur). Uiteraard zorgen wij voor een broodje.

Locatie:
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Lidwien Hazenberg
  • Berdine van Eerden