Kienhuishoving.nl

De crisis is voorbij, althans voor mij!

Deze module is onderdeel van de Masterclass Insolventierecht

“Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt” sprak wijlen Johan Cruijff. In de afgelopen jaren zijn ontelbaar veel faillissementen uitgesproken. Voor betrokken partijen heeft dit vaak grote financiële schade tot gevolg. Uw onderneming heeft zonder enige twijfel ook geleden onder de faillissementen van anderen, zoals leveranciers, huurders, klanten, onderaannemers, etc. In onze praktijk merken wij dat die schade vaak kan worden beperkt of voorkomen. Deze masterclass biedt praktische, direct op uw onderneming toepasbare, tips om schade uit faillissementen van anderen te beperken. Zowel op korte als lange termijn.

Doelgroep
Ondernemers, instellingen en overheden

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Manon Egberink
  • Mark Loef