Kienhuishoving.nl

Compliance in de zorg I

Deze module is onderdeel van de Masterclass Zorg

Als zorgaanbieder moet je een woud aan regels, normen en best practices kennen en naleven, met name op het terrein van kwaliteit en veiligheid, financiering, governance, privacy en mededinging. In deze module maken we je wegwijs in de volgende onderwerpen.

Mededingingsrecht in de zorg
Door toenemende marktwerking is het mededingingsrecht ook van toepassing geworden op vrijwel alle soorten van zorgverlening. In strijd handelen met dit recht heeft enorme gevolgen, zoals hoge boetes van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Maar waar moet je als zorgaanbieder rekening mee houden? Wat zijn de do’s en don’ts bij het maken van samenwerkingsafspraken? Wie is nu een concurrent, en wie niet? Wat zijn de gevolgen van een machtspositie voor de grenzen van marktgedrag? In deze module komen de hoofdlijnen van het mededingingsrecht aan bod, zodat je beter in staat bent om risico’s te signaleren.

Wat betekent het nieuwe controlebeleid van de Belastingdienst voor jouw zorginstelling?
In 2013 heeft de Belastingdienst haar nieuwe beleid voor de komende jaren gepubliceerd. Aanleiding vormde de kritiek en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Stevens uit 2012. De strekking hiervan was kortweg dat de Belastingdienst haar taken de afgelopen tien jaar niet goed genoeg heeft vervuld en weer meer moet gaan controleren bij belastingplichtigen.

De politiek nam de aanbevelingen uit dit rapport hoog op en liet de Staatssecretaris van Financiën beloven hier serieus werk van te maken. Die belofte is nagekomen. Er wordt serieus werk van het nieuwe beleid gemaakt. Zo is de Belastingdienst druk bezig met het werven van ervaren adviseurs, controleurs en afgestudeerden. Belastingplichtigen met verticaal én horizontaal toezicht worden vaker bezocht en zullen worden gecontroleerd middels zogenaamde compliance verkenningen en geïntegreerde steekproefcontroles.

Gastspreker
Remko Geveke (Deloitte)
Fiscaal en juridisch adviseur zorg en onderwijs

Datum
Dinsdag 4 november 2014

Doelgroep
Bestuurders, bestuurssecretarissen, stafjuristen en kwaliteitsmedewerkers

Programma
De training duurt van 16.00 uur tot 18.15 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Aansluitend is er een borrel.

Locatie
FC Twente, Support Groep Loge, Colosseum 65 te Enschede


Sprekers
  • Edwin Schotanus
  • Remko Geveke Deloitte