Kienhuishoving.nl

Compliance in de zorg II

Deze module is onderdeel van de Masterclass Zorg

Flexibele inzet van personeel in de zorg
De zorgomgeving is turbulent en staat met een toenemende zorgvraag, personeelstekorten en bezuinigingen voor grote uitdagingen. Door een flexibele inzet van personeel en creatieve oplossingen kun je het hoofd boven water houden en succesvol zijn. Na afloop van deze module kun je dit binnen de bestaande juridische kaders (wet- en regelgeving én CAO) vormgeven en weet je of je de ondernemingsraad en eventueel de vakbond daarbij moet betrekken.

Governance
Met de introductie van onder meer de Zorgbrede Governancecode heeft de Raad van Bestuur nog explicieter de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Extern zien onder andere verzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), financiers, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hierop toe. Intern doen de Raad van Toezicht, de zorgprofessionals, de medezeggenschapsorganen en de cliëntenraden dat.

In deze module maken we je kort wegwijs in dit speelveld en in de regelgeving waar je mee van doen hebt als het gaat om ‘good governance’. We schenken daarbij speciale aandacht aan het Wetsvoorstel voor goed bestuur in de zorg, dat eisen stelt aan de zorgbestuurder (o.a. door middel van de Verklaring Omtrent Gedrag). De Minister stuurt dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer. Hierin zijn de noodzakelijke verplichtingen voor een goede bestuurs-, toezichts- en medezeggenschapsstructuur vastgelegd, waarbij het toezicht van de IGZ het sluitstuk is.

Datum
Dinsdag 2 december 2014

Doelgroep
Bestuurders, bestuurssecretarissen, stafjuristen en kwaliteitsmedewerkers

Programma
De training duurt van 16.00 uur tot 18.15 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Aansluitend is er een borrel.

Locatie
FC Twente, Support Groep Loge, Colosseum 65 te Enschede


Sprekers
  • Norbert Laane
  • Christian Huiskes
  • Matthijs van Rozen