Kienhuishoving.nl

Een arbeidsovereenkomst of een ZZP’er?

Deze module is onderdeel van de Masterclass Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst sluiten? Of toch in zee gaan met een ZZP’er? De verschillen en voor- en nadelen op een rij. En hoe bereid je je voor op veranderende wetgeving?

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. Daarmee is er een eind gekomen aan de VAR voor zzp’ers. Op grond van de Wet DBA kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een (model)overeenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. De Wet DBA lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het nieuwe kabinet Rutte III geeft in het regeerakkoord toe dat de Wet DBA niet functioneert en kondigt aan dat de wet wordt vervangen. Het systeem van modelovereenkomsten zal hoogstwaarschijnlijk worden verlaten.

Vooralsnog zijn de voornemens uit het regeerakkoord nog niet in een wetsvoorstel opgenomen. Duidelijk is wel dat de Wet DBA en het daarop gebaseerde begunstigend beleid tot 1 juli 2018 geldt maar uiteindelijk door een ander systeem zal worden vervangen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord het plan opgenomen om een onderscheid te maken in een drietal categorieën zzp’ers. Dit onderscheid wordt gebaseerd op overgekomen uurtarief, de duur van de werkzaamheden en het antwoord op de vraag of sprake is van reguliere bedrijfsactiviteiten. Mogelijk zullen de plannen dus nog worden aangepast. Zeer recent heeft de verantwoordelijk minister aangegeven dat de nieuwe wet op zijn vroegst in 2020 klaar is. Hij heeft tevens aangegeven dat die datum ambitieus is. Verder geeft hij aan dat het huidige beleid tot 1 juli 2018 wordt voorgezet. Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren in de periode 2018-2020. De minister gaat eind januari in overleg met sociale partners om de plannen verder uit te werken. Gegeven deze planning verwachten we dat er op het moment dat deze masterclass plaatsvindt meer bekend zal zijn over de inhoud van de plannen en het beleid vanaf 1 juli 2018. Uiteraard brengen wij je tijdens de masterclass van de meest actuele ontwikkelingen op de hoogte.

Daarnaast wordt uiteraard aandacht besteed aan de vraag wanneer sprake is van een dienstverband en in welke gevallen gesproken kan worden van een (zuivere) overeenkomst van opdracht (met een zzp’er). Wat zijn de arbeidsrechtelijk en fiscaalrechtelijke verschillen en welke gevolgen hebben die verschillen voor een ondernemer?

Er zal aan de hand van de plannen van het kabinet worden ingegaan op de effecten van de beoogde indeling in categorieën. Wat kun je doen om optimaal voorbereid te zijn op de veranderingen die op stapel staan? Denk daarbij aan:

  • Welke (zzp)contracten zijn er op dit moment in de onderneming? In welke categorie zullen deze zzp’ers vallen en levert dat het gewenste resultaat binnen de onderneming op?
  • Wat kun je doen om met de huidige zzp‘ers te contracteren op een zodanige wijze dat optimaal wordt aangesloten bij de wensen/eisen van de onderneming?

Kortom, deze masterclass geeft inzicht in de arbeidsrechtelijke en fiscaalrechtelijk verschillen tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Bovendien wordt er ingegaan op de (praktische) gevolgen van de meest actuele plannen van het kabinet Rutte III ten aanzien van zzp’ers. Uiteraard is er volop gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.

Doelgroep
HR-professionals

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Armelle Tesson
  • Carl Luijken