Kienhuishoving.nl

Vastlegging en closing

Deze module is onderdeel van de Masterclass Bedrijfsovernames in de praktijk

Definitieve afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een koopovereenkomst of sale purchase agreement (“SPA”). Hoe belangrijk zijn daarbij de zogenoemde standaard “boiler plate” bepalingen zoals de “entire agreement” en “material adverse change” clausule? Zijn er goedkeuringen van “derden” (ACM, OR) vereist?

In de praktijkcasus die we zullen behandelen komen al deze vragen aan de orde. Ook de notariële aspecten van een aandelenoverdracht komen uiteraard aan bod. De notaris is de essentiële tussenschakel bij een overname door zijn rol als “betaalloket”. De notaris brengt de diverse geldstromen (“fund flows”) in beeld en wikkelt deze af met gebruikmaking van de notarisbrief (“notary letter”).

Vaak komt het voor dat de verkopende aandeelhouder een deel van zijn belang verkoopt (bijv. aan een participatiemaatschappij) maar wel als aandeelhouder/bestuurder verbonden blijft aan de onderneming. In dat geval kan een aandeelhoudersovereenkomst worden gesloten waarin partijen hun toekomstige relatie vastleggen.

Datum
Dinsdag 2 juni 2015

Doelgroep
Accountants, fiscalisten, bestuurders (CEO, CFO), commissarissen, bedrijfsjuristen, corporate finance en private equity.

Programma
De training duurt van 16.00 uur tot 18.15 uur (inloop vanaf 15.45 uur).
Aansluitend is er een borrel.

Locatie
Grolsch Veste, Support Groep Loge, Enschede


Sprekers
  • Frank Röben
  • Mark Huizenga