Kienhuishoving.nl

Actualiteiten rondom bestuurdersaansprakelijkheid

Deze module is onderdeel van de Masterclass Actualiteiten Ondernemingsrecht

In deze module gaan we in op verschillende vormen van aansprakelijkheid waarmee bestuurders, commissarissen en interne toezichthouders kunnen worden geconfronteerd. We leggen de focus op bestuurders van de B.V.

  • Wat mag ik als bestuurder nu wel en wanneer ga ik mijn boekje te buiten?
  • In welke gevallen kan ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door bijvoorbeeld schuldeisers of een curator?

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden om aan aansprakelijkheid te ontkomen en gaan we in op de reikwijdte van een verleende decharge (kwijting).

Aan de hand van wetgeving en recente rechtspraak worden al je vragen rondom het thema bestuurdersaansprakelijkheid beantwoord. Dat doen we op een praktische wijze met behulp van concrete voorbeelden.

Spreker:
Christian Huiskes (advocaat)

Doelgroep:
Bestuurders (CEO, CFO), bedrijfsjuristen, accountants en fiscalisten

Datum:
21 juni 2016

Programma:
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).

Locatie:
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Christian Huiskes