Kienhuishoving.nl

Actualiteiten Arbeidsrecht

Deze module is onderdeel van de Masterclass Arbeidsrecht

Deze bijeenkomst is volgeboekt. Op 5 juni 2018 wordt dit event herhaald. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: https://www.kienhuishoving-academy.nl/masterclass/actualiteiten-arbeidsrecht-2/

Arbeidsrecht

Inmiddels is de WWZ alweer tweeëneenhalf jaar in werking getreden, maar het arbeidsrecht blijft volop in beweging. Zo heeft de Hoge Raad zich in 2017 voor het eerst uitgelaten over de hoogte van de ‘billijke vergoeding’ en wordt beter zichtbaar hoe kantonrechters een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst beoordelen. Daarnaast zijn in het regeerakkoord (oktober 2017), ook weer nieuwe wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht voorgesteld door de regeringspartijen.

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 13 februari a.s. praten wij je bij over de actualiteiten in het arbeidsrecht. Onder meer zal aandacht worden besteed aan recente uitspraken en de voorgenomen wetswijzigingen uit het regeerakkoord. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Doelgroep
HR-professionals

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur).

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Lisette Hesselink
  • Armelle Tesson
  • Berdine van Eerden
  • Marnix Smit