Kienhuishoving.nl

Aansprakelijkheden in het Bouwrecht

Deze module is onderdeel van de Masterclass Actualiteiten in het vastgoed

Tijdens deze module wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in het bouwrecht in de afgelopen periode. De uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid in de bouw als gevolg van de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) per 1 juli 2015, staat daarbij centraal. Wat zijn de gevolgen van deze wet?

Voldoen bestaande contracten nu nog wel? De WAS kan voor grote onrust in de keten gaan zorgen, omdat werknemers van (onder)aannemers in geval van wanbetaling een loonvordering kunnen instellen bij de hoofdaannemer en zelfs bij de uiteindelijke opdrachtgever. Wij gaan in op de inhoud en strekking van de wet, de wijze waarop contracten moeten worden aangepast en op de consequenties voor de praktijk.

Verder komen de volgende onderwerpen aan de orde, waarbij aandacht wordt besteed aan recente uitspraken van de civiele rechter of de Raad van Arbitrage:
– Retentierecht van de onderaannemer;
– Aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens opdrachtgever / exoneratiebedingen;
– Aansprakelijkheid van de hoofdaannemer voor de eventuele wanprestatie van de onderaannemer, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de situatie dat sprake is van een voorgeschreven aannemer onder de UAV 2012/UAV-GC;
– Verhaalsmogelijkheid in de keten van boetes, kosten en schade als gevolg van niet naleving Wet Aanpak Schijnconstructies en Wet Arbeid Vreemdelingen, WAADI;
– Aansprakelijkheid voor het ontwerp onder de UAV 2012 versus UAV-GC.

Datum:
Dinsdag 27 oktober 2015

Doelgroep:
Bouwbedrijven (managers/directie, ontwikkelaars, stafjuristen), beleggers, makelaars, huurders, verhuurders

Programma:
De training duurt van 14.00 uur tot 16.15 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Aansluitend is er een borrel.

Locatie:
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.


Sprekers
  • Esther Hovenier
  • Marie-Louise van Kalmthout
  • Hans Spronk