Kienhuishoving.nl

Events
Zorginkoop en samenwerking in de zorg

Er is in toenemende mate aandacht, maar helaas ook in toenemende mate zorgen over aanbestedingsprocedures in de zorg. Het zorginkoop landschap is versnipperd. Hierdoor hebben aanbieders van zorg vaak niet alleen te maken met inkoopprocedures van bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, maar hebben zij tegelijkertijd te maken met meerdere inkoopprocedures (per regio) van zorgkantoren en gemeenten. Per 1 april is het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars weer gepubliceerd en in Q2 en Q3 starten diverse nieuwe inkooprondes van gemeenten en zorgkantoren.  Voor iedere aanbestedingsprocedure gelden aparte formats, eisen en criteria. Is uw organisatie hierop voorbereid en behoudt u het overzicht nog?

Wat veel zorgaanbieders zich nog onvoldoende realiseren is dat veel verschillen in de inkoopprocedures een juridische (aanbestedingsrechtelijke) achtergrond hebben. Ook merken wij vaak nog dat zorgaanbieders onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die het aanbestedingsrecht biedt, bijvoorbeeld als het aankomt op onredelijke (aanbestedings- en/of contract-)voorwaarden. Een ander thema dat nog steeds actueel is is de vraag in hoeverre zorgaanbieders samen mogen werken in het kader van aanbestedingsprocedures. Om orde in deze juridische chaos te scheppen organiseert de branchegroep zorg van KienhuisHoving op dinsdag 30 mei aanstaande de informatiemiddag ‘zorginkoop en samenwerking in de zorg’. Tijdens deze middag praten onze advocaten Arnold Gelderman en Edwin Schotanus u bij over de aanbestedings- en mededingingsrechtelijke kaders, zodat u het overzicht behoudt. Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht en voorzitter van de branchegroep zorg, zit de middag voor.

Datum
Dinsdag 30 mei 2017

Programma
14.00 uur – Ontvangst
14.15 uur:
– Deel I: Introductie tot het aanbestedingsrecht
– Deel II: Aanbestedingsrecht in de zorg: Zvw/Wlz/Wmo/Jeugdwet
15.45 uur – Pauze (met borrel)
16.00 uur:
– Deel III: Samenwerkingen tussen zorgaanbieders binnen de mededingingsrechtelijke grenzen
– Deel IV: Behandeling casus
17.30 uur – Afronding en napraten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Voor wie?
De middag is bedoeld voor medewerkers (o.a. bestuurders, (bestuurs)secretarissen) werkzaam bij zorginstellingen die betrokken zijn bij het inschrijven op aanbestedingsprocedures. Een juridische achtergrond en/of kennis over aanbestedings- of mededingingsrecht is niet vereist.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.