Kienhuishoving.nl

Events
Verzelfstandiging van overheidsbedrijven

Vanaf de jaren ’80 is in Nederland de tendens zichtbaar waarbij overheidsbedrijven in meer of mindere mate worden verzelfstandigd, zowel op het niveau van de Rijksoverheid als op het niveau van de lagere overheden. Voorbeelden hiervan zijn de verzelfstandiging van energiebedrijven, afvalverwerkingsbedrijven, zwembaden, sporthallen, theaters, ect. Een verzelfstandiging gaat niet altijd zonder slag of stoot, noch het verzelfstandigingsproces an sich, noch nadien. Reden hiervoor is de verscheidenheid aan wet- en regelgeving én belangen, welke lang niet altijd met elkaar te verenigen zijn.

De Branchegroep Overheid van KienhuisHoving organiseert op 13 december a.s. de themamiddag ‘Verzelfstandiging van overheidsbedrijven’. Die middag zal aan de hand van een concrete casus het verzelfstandigingsproces besproken worden. Aan de orde komen onder andere de rechtsvorm, het aanbestedingsrecht, het mededingingsrecht en de rechtspositie van het personeel. Ook zal daarbij worden ingegaan op de omgekeerde situatie, waarbij overheidsondernemingen weer door de overheid worden ingelijfd.

Sprekers

Frans Jozef van der Vaart (advocaat Ambtenarenrecht & Arbeidsrecht)

Arnold Gelderman (advocaat Aanbestedingsrecht)

Marianne Sprik (advocaat Aanbestedingsrecht)

Edwin Schotanus (advocaat Mededingingsrecht)

Chantal van Mil (advocaat Bestuursrecht)

Anniek van Diggele (advocaat Ondernemingsrecht)

Henry van Essen (advocaat Ambtenarenrecht & Arbeidsrecht)

Doelgroep

Overheden en overheidsondernemingen

Datum

Dinsdag 13 december 2016

Programma

De bijeenkomst duurt van 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) tot 17.00 uur met een tussentijdse pauze (borrel) en na afloop gelegenheid voor vragen en napraten.

Locatie

KienhuisHoving advocaten en notarissen, Pantheon 25 te Enschede