Kienhuishoving.nl

Events
De Aanbestedingswet in de praktijk: alles wat jij wilt weten

Tijdens onze lezing op 7 oktober verdiep je je kennis van de Aanbestedingswet en krijg je praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk.  De belangrijkste nieuwe onderwerpen voor de praktijk dit jaar zijn de nieuwe motiveringsverplichtingen in artikel 1.4 en 1.5 van de Aanbestedingswet. Ook is het gunnen op EMVI veel belangrijker geworden met artikel 2:114 Aanbestedingswet. Tijdens deze lezing staan deze twee onderwerpen centraal.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Motiveringsverplichtingen:

  • Het kiezen van de juiste procedure.
  • Voor welke ondernemers kies je en hoe motiveer je dat objectief?
  • Het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde: hoe doe je dat?
  • Samenvoegen of splitsen: Effectief inkopen versus de belangen van het MKB.
  • Hoe motiveer je een samenvoeging afdoende?

Gunningscriteria:

  • Handreiking voor het kiezen van het juiste gunningscriterium.
  • Hoe vul je een EMVI gunning in?
  • Rol van de inkoper en de rol van de jurist.
  • Laagste prijs, mag dat nog?
  • Kwaliteitswaarborgen bij laagste prijs.

Tijdens de lezing behandelen we veel praktijkvoorbeelden, afgewisseld met zaken uit de jurisprudentie en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De verhouding tussen de verschillende delen van de Aanbestedingswet komt aan de orde (de motiveringsverplichtingen staan in het algemene deel 1 van de Aanbestedingswet, het gunnen op EMVI is alleen bij Europees aanbesteden de hoofdregel). Ook de Gids Proportionaliteit en de Richtsnoeren Leveringen en Diensten komen aan bod. De lezing heeft een praktische inslag en geeft inkopers en juristen handvatten om dagelijks mee te werken.

Programma
De lezing duurt van 14.30 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur). Aansluitend is er een borrel.

Locatie
FC Twente, Support Groep Loge, Colosseum 65 te Enschede