Kienhuishoving.nl

Events
Vastgoed ontbijtbijeenkomst

Op donderdag 18 mei a.s. organiseren wij een Vastgoed ontbijtbijeenkomst. Wij praten je bij over de wijzigingen in de nieuwe Omgevingswet en de actualiteiten in het bouwrecht.

DE OMGEVINGSWET: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ
De Omgevingswet is een nieuwe wet waar 26 bestaande wetten en honderden AMvB’s en ministeriële regelingen in op zullen gaan. Het vertrouwde bestemmingsplan gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt het omgevingsplan. Dit is breder dan alleen ruimtelijke ordening en bouwen en ziet op de gehele fysieke leefomgeving. In januari 2017 is de Invoeringswet Omgevingswet ter consultatie gegaan. Dit is van belang, omdat hierin onder meer het overgangsrecht wordt geregeld.

De verwachting is dat de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 in werking treedt. Om straks goed beslagen ten ijs te komen, is het belangrijk om nu al te weten wat je te wachten staat. De wetswijziging heeft immers gevolgen voor de gehele samenleving, van gemeenten tot aannemers en van burgers tot projectontwikkelaars. Wij nemen de belangrijkste aspecten van de Omgevingswet en de Invoeringswet door: wat verandert en wat blijft hetzelfde?

Spreker
Chantal van Mil, advocaat Bestuurs- en Omgevingsrecht

 

ZEKER IN DE BOUW
Na de crisisjaren trekt de markt stevig aan en raken de orderportefeuilles weer goed gevuld. Zeker in de bouw. Ook de wetgever heeft niet stilgezeten. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen lijkt er nu toch echt te gaan komen. Geeft deze wet echt meer onzekerheid na oplevering? Onlangs heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw de Fast Track-procedure geïntroduceerd. Een snelle manier van geschilbeslechting voor meer zekerheid tijdens de bouw. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op deze en andere recente ontwikkelingen in de bouw. Uiteraard gevolgd door praktische tips. Wij weten als geen ander hoe frustrerend conflicten kunnen zijn en helpen je graag om deze te voorkomen. Zeker in de bouw!

Wilt u de presentatie ontvangen? Stuur dan een mail naar marketing@kienhuishoving.nl.

Sprekers
Robert de Vries, advocaat Bouwrecht
Annerieke Kolenaar, advocaat Bouwrecht

Datum
18 mei 2017

Vastgoed ontbijtbijeenkomst

Vastgoed ontbijtbijeenkomst

 

Programma
8.00 uur –   8.30 uur   Ontvangst met ontbijt
8.30 uur –   9.15 uur   ‘De Omgevingswet: de belangrijkste wijzigingen op een rij’
9.15 uur –  10.00 uur   ‘Zeker in de bouw’

Na afloop is er volop gelegenheid voor vragen en napraten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze ontbijtbijeenkomst.