Kienhuishoving.nl

Events
Rechtspositie Wethouders

Tijdens deze cursus informeren wij wethouders op een laagdrempelige manier over de bestaande regelgeving, zodat zij zich kunnen richten op het behartigen van de belangen van de inwoners van hun gemeente. Er wordt steeds meer gevraagd van wethouders. Een degelijke voorbereiding op het werk is om die reden onmisbaar! Hoe zorgt u ervoor dat u uw rechtspositie kent? Tijdens de cursus krijgt u concrete handvatten om uw politieke ambt nog beter uit te kunnen voeren.

Te behandelen onderwerpen
Wij praten de wethouders graag bij op het gebied van hun rechtspositie. Denk daarbij onder andere aan de volgende onderwerpen:

  • Integriteit
  • Bezoldiging en vergoedingen
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Verlof
  • Ontslag
  • Pensioen
  • Nevenfuncties

Op een laagdrempelige manier informeren wij u over de bestaande en komende wetgeving. Er is bovendien volop gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen. Kortom, een unieke gelegenheid om vat te krijgen op uw rechtspositie

Voor wie?
De cursus is gericht op alle Wethouders, dus nieuw gekozen, maar ook ervaren wethouders.

Sprekers
Frans Jozef van der Vaart – partner en advocaat ambtenarenrecht, arbeidsrecht en pensioenrecht
Carl Luijken – pensioenfiscalist
en overige kantoorgenoten

Datum en programma
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 december 2018 en duurt van 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) tot ongeveer 18.00 uur, met een tussentijdse borrel. Uiteraard is er na afloop volop mogelijkheid om vragen te stellen en na te praten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede. Uiteraard bieden wij de mogelijkheid om de bijeenkomst bij uw gemeente te verzorgen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen vanwege het maatschappelijke karakter € 125,00 excl. BTW per persoon.
Een bewijs van deelname wordt na de cursusdag per post aan de deelnemers toegestuurd.

Aanmelden
U kunt zich voor de cursus aanmelden via de inschrijfbutton.