Kienhuishoving.nl

Events
Rechtspositie raadsleden

Er wordt steeds meer gevraagd van gemeenteraadsleden. Een degelijke voorbereiding op het werk is om die reden onmisbaar! Hoe zorgt u ervoor dat u uw rechtspositie kent? Wat zijn uw rechten en plichten? Tijdens de cursus krijgt u op een laagdrempelige manier concrete handvatten om uw werk als raadslid nog beter uit te kunnen voeren. Daarbij nemen wij uw rechtspositie als vertrekpunt. Zodat u zich kunt richten op het behartigen van de belangen van de inwoners van uw gemeente.

Te behandelen onderwerpen
Wij praten u graag bij op het gebied van uw rechtspositie. Denk daarbij onder andere aan de volgende onderwerpen:

  • Integriteit
  • Bezoldiging en vergoedingen
  • Ziekte en vervanging
  • Verlof
  • Nevenfuncties
  • Verlies van vertrouwen

Op een laagdrempelige manier informeren wij u over de bestaande en komende wetgeving. Er is bovendien volop gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen. Kortom, een unieke gelegenheid om vat te krijgen op uw rechtspositie.

Voor wie?
De cursus is gericht op alle raadsleden, dus nieuw gekozen, maar ook ervaren raadsleden. Daarnaast zijn raadsgriffiers of secretarissen ook welkom.

Sprekers
Frans Jozef van der Vaart – partner en advocaat ambtenarenrecht, arbeidsrecht en pensioenrecht
Carl Luijken – pensioenfiscalist
en overige kantoorgenoten

Datum en programma
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 december 2018 en duurt van 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) tot ongeveer 18.00 uur, met een tussentijdse borrel. Uiteraard is er na afloop volop mogelijkheid om vragen te stellen en na te praten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede. Uiteraard bieden wij de mogelijkheid om de bijeenkomst bij uw gemeente te verzorgen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen vanwege het maatschappelijke karakter € 125,00 excl. BTW per persoon.
Een bewijs van deelname wordt na de cursusdag per post aan de deelnemers toegestuurd.

Aanmelden
U kunt zich voor de cursus aanmelden via de inschrijfbutton.