Kienhuishoving.nl

Events
Privacy in de zorg

Bent u werkzaam in de zorg en heeft u te maken met (bescherming van) privacy in uw zorginstelling? Of levert u ICT-systemen aan zorginstellingen? Dan is dit event voor u bedoeld.

Op 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Waarschijnlijk bent u hier al goed op voorbereid. Maar misschien hebt u nog steeds vragen of vindt u het prettig om de highlights en praktische gevolgen van de AVG nog eens goed op een rij te hebben.

In de zorg is daarnaast specifieke wetgeving van toepassing met betrekking tot het medisch beroepsgeheim en rechten van patiënten in relatie tot elektronische uitwisselingssystemen (de Wabv en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders).

Onze privacy specialisten praten u in een praktische en interactieve sessie bij over verplichtingen van zorginstellingen onder de AVG maar ook over zorgspecifieke regelgeving met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier. Na afloop bent u op de hoogte van alle actualiteiten over privacy in de zorg.

Doelgroep
Het event is bedoeld voor medewerkers van zorginstellingen die met (bescherming van) privacy te maken hebben, maar bijvoorbeeld ook voor leveranciers van ICT-systemen (bv EPD’s) aan zorginstellingen.

Sprekers
Yvonne Nijhuis, advocaat Gezondheidsrecht
Roeland de Bruin, advocaat Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy

Datum
Donderdag 24 mei 2018

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) tot ongeveer 17.00 uur, met een tussentijdse borrel. Uiteraard is er na afloop volop mogelijkheid om vragen te stellen en na te praten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.