Kienhuishoving.nl

Events
Privacy cursus

Deze privacy cursus is een herhaling van de privacy cursus van 23 en 30 januari 2018.

De Wet meldplicht datalekken is in 2016 in werking getreden. Tegelijkertijd mag de Autoriteit Persoonsgegevens nu boetes opleggen en is een waakhond geworden die kan bijten. De boetes kunnen nu al oplopen tot maximaal € 820.000,– of 10% van de wereldwijde jaaromzet. De media publiceert bovendien over organisaties die de privacy schenden, met imagoschade als gevolg. Mensen worden zich steeds meer bewust van hun privacy. Compliant zijn met de privacywet- en regelgeving is om die reden nu al van belang.

Daarnaast is per 25 mei 2018 de Europese Privacy Verordening van toepassing met strengere en nieuwe regels. Onder de Europese Privacy Verordening moet u in de praktijk uitvoering geven aan de privacywet- en regelgeving; ‘slechts’ een goed privacybeleid is dan niet meer voldoende. Ook een Privacy Impact Assessment (PIA) kan verplicht worden gesteld, wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt. Non-compliance levert nadat de Europese Privacy Verordening van toepassing is dan ook grotere risico’s op. De torenhoge boetes lopen op tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Hoe zorgt u ervoor dat u compliant bent met de privacywet- en regelgeving? Hoe geeft u uitvoering aan al deze verplichtingen? Met onze privacy cursus wordt u bijgespijkerd op het gebied van de bestaande privacywet- en regelgeving. De op komst zijnde Europese Privacy Verordening en de daarbij behorende wijzigingen blijven uiteraard niet onderbelicht. U krijgt concrete handvatten om zowel nu als onder de Europese Privacy Verordening privacycompliance te kunnen bewerkstelligen. Denk daarbij onder andere aan de volgende onderwerpen:

 • Welke verplichtingen zijn er en hoe kunt u er voor zorgen dat uw organisatie daaraan voldoet?
 • Hoe gaat u om met de aansprakelijkheid in een keten van persoonsgegevensverwerkingen?
 • Wat is de rol van een Functionaris voor de Gegevensbescherming?
 • De bewerker en de bewerkersovereenkomst.
 • Welke technische beveiligingsmaatregelen moet u treffen?
 • Welke procedures zijn nodig om een datalek te kunnen melden?
 • Hoe kunt u grip houden op de levenscyclus van data?
 • Hoe kunt u de rechten van de betrokkene faciliteren?
 • Hoe kunt u uw accountability aantonen?
 • Hoe geeft u invulling aan de documentatieplicht?
 • Hoe kunt u waarborgen en aantoonbaar maken dat technische en organisatorische maatregelen voldoen aan de wetgeving?
 • Wat zijn de aangescherpte eisen voor de toestemming onder de Europese Privacy Verordening?
 • Hoe moet een PIA vormgegeven worden?
 • Doorgifte persoonsgegevens naar buitenland en naar landen buiten de EU.
 • Welke “tools” staan organisaties ter beschikking?

Kortom, onze privacy cursus is een laagdrempelige manier om kennis op te doen over de bestaande privacywet- en regelgeving en is een goed hulpmiddel om voorbereid te zijn op de Europese Privacy Verordening. Uiteraard is er volop gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen. Mocht u op voorhand al vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar teamprivacy@kienhuishoving.nl.

Sprekers
Lesley Broos, advocaat Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy, en tevens universitair docent business law & technology aan de Universiteit Twente
Tijs Weustenraad, juridisch medewerker Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy

Datum en programma
De privacy cursus bestaat uit twee dagdelen van elk 4 uur en vindt plaats op dinsdag 13 maart en dinsdag 20 maart 2018. We beginnen om 9.00 uur en sluiten rond 13.00 uur af. Voor een lunch op beide dagen wordt gezorgd.

Locatie
De privacy cursus vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Kosten
De kosten voor de deelname aan de volledige privacy cursus bedragen € 750,00 excl. BTW per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Uiteraard bieden wij ook inhouse privacy cursussen aan. Een inhouse privacy cursus kan voor u met name interessant zijn indien meerdere personen hieraan willen deelnemen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.