Kienhuishoving.nl

Events
Pensioen naar 68, alle ins en outs

Op 1 januari 2018 wordt de fiscaal voorgeschreven pensioenleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Bent u als werkgever hier voldoende op voorbereid? Moet uw pensioenregeling worden aangepast en in hoeverre dient dit in overleg met uw werknemers plaats te vinden?

Waar we lange tijd dachten dat de pensioenleeftijd van 65 jaar een stabiel uitgangspunt voor de arbeidsmarkt was, gaat deze leeftijd nu in een rap tempo omhoog. Voor werknemers betekent dit dat zij veelal langer moeten doorwerken. Ook voor werkgevers heeft de (verdere) verhoging van de pensioenleeftijd grote gevolgen. De aanpassing van de wettelijke regeling grijpt immers in op de arbeidsvoorwaarden welke voor 1 januari 2018 dienen te zijn aangepast. Kienhuishoving zal in samenwerking met de pensioenconsultants van Focus Orange (zie www.focusorange.com) in een speciale Academy bijeenkomst ingaan op de diverse aspecten die voor werkgevers van belang zijn. Daarbij komt onder meer aan de orde:

  • Welke acties dient de werkgever te ondernemen om de pensioenregeling aan te passen?
  • Wat betekent dat voor de omvang van de pensioenkosten nu en in de toekomst?
  • Kan aanpassing van de pensioenregeling eventueel achterwege blijven?
  • Zijn er mogelijkheden om een verhoging van de uittreedleeftijd van werknemers te voorkomen?
  • Kan de werkgever de pensioenregeling zo inrichten dat die niet jaarlijks hoeft te worden aangepast?

Sprekers
Carl Luijken, pensioenfiscalist
Alex ter Horst, advocaat Pensioenrecht
Ronald Doornbos, partner bij Focus Orange Advisory

Datum
15 juni 2017

Programma
14.30 uur – Ontvangst
15.00 uur – Aanvang lezing
16.00 uur – Pauze (met borrel)
16.15 uur – Vervolg lezing
17.00 uur – Afsluiting en gelegenheid voor vragen en napraten

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.