Kienhuishoving.nl

Events
Ontwikkelingen in het onteigeningsrecht: stand van de jurisprudentie en de Aanvullingswet grondeigendom

Aanvullingswet Grondeigendom
Met de Aanvullingswet grondeigendom, die geïntegreerd wordt in de Omgevingswet, wordt geprobeerd het grondbeleid geschikter te maken voor de diversiteit van de fysieke leefomgeving. De verschillende instrumenten voor grondbeleid uit de huidige Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wet inrichting landelijk gebied en de Wet ruimtelijke ordening komen in de Aanvullingswet grondeigendom samen.

Ook wordt een nieuwe regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling toegevoegd. Tijdens dit event wordt ingegaan op deze vernieuwingen, die in de regelgeving op het gebied van grondbeleid zijn voorzien en op de gevolgen hiervan voor de praktijk.

Na deze middag bent u bekend met het vernieuwde instrumentarium van de Aanvullingswet Grondeigendom zoals die nu is voorzien en weet u wat de gevolgen hiervan voor u in de praktijk zullen zijn.

Actualiteiten en jurisprudentie
In het tweede gedeelte van de bijeenkomst wordt de actualiteit van de onteigenings-jurisprudentie besproken, zowel ten aanzien van de administratieve procedure als van de gerechtelijke procedure. Onder meer komen aan de orde de wijze waarop u zich op een onteigening kunt voorbereiden, de noodzaak van minnelijke onderhandelingen en voorts het vraagstuk van de eliminatie van de bestemming, van groot belang voor de taxatie van gronden die ter onteigening zijn of zullen worden aangewezen.

Vragen
Mocht u op voorhand vragen hebben, die tijdens de bijeenkomst behandeld kunnen worden, dan kunt u die vooraf doorgeven via Chantal van Mil of Wouter van de Wetering.

Sprekers
Chantal van Mil (advocaat)
Wouter van de Wetering (advocaat)

Doelgroep
Rentmeesters, taxateurs, makelaars, gemeenten en andere overheden

Datum
30 juni 2016

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) tot 17.00 uur met een tussentijdse pauze (borrel) en na afloop gelegenheid voor vragen en napraten.

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.