Kienhuishoving.nl

Events
Ontbinding van rechtspersonen, (te) veel onduidelijkheden en risico’s

Is een turbo liquidatie hèt wondermiddel om van een met schulden belaste B.V. af te komen? Heb je altijd het nakijken als een debiteur zich plotseling ontbindt? Het antwoord is twee keer nee.

Over de ontbinding (liquidatie) van rechtspersonen bestaan veel vragen, fouten en onduidelijkheden. De turbo liquidatie wordt vaak en soms ten onrechte toegepast, waardoor de vraag ontstaat of de rechtspersoon dan wel ontbonden is. Soms zoekt de rechtspraak creatieve wegen om ongewenste effecten van een ontbinding tegen te gaan. Een ontbonden vennootschap kan soms toch nog failliet gaan. Ook kan een ontbonden rechtspersoon achteraf toch nog vermogen hebben, dat via een ingewikkelde heropening moet worden teruggehaald.

Er gaat bij de ontbinding van rechtspersonen in de praktijk veel mis, waardoor risico’s ontstaan op het gebied van aansprakelijkheid, insolventie en onjuiste afwikkeling. Wij leggen je uit hoe de ontbinding in de praktijk wèl werkt, waar je rekening mee moet houden en hoe je je kunt wapenen tegen afnemers die door een ontbinding zomaar verdwijnen.

Doelgroep
Ondernemers

Sprekers
Mark Loef, advocaat Herstructurering en insolventierecht
Matthijs van Rozen, notaris Ondernemingsrecht

Datum
17 oktober 2017

Programma
De bijeenkomst duurt van 14.30 uur (ontvangst vanaf 14.15 uur) tot ongeveer 16.45 uur, met een tussentijdse borrel. Uiteraard is er na afloop volop mogelijkheid om vragen te stellen en na te praten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.