Kienhuishoving.nl

Events
Ontbijtseminar Herziening Woningwet

Na een lange voorbereiding treedt op 1 juli 2015 de herziene Woningwet in werking. Met deze wetswijziging is beoogd om de rol van corporaties bij de uitvoering van de woonopgave van gemeenten op het terrein van de sociale huursector en maatschappelijk vastgoed te onderstrepen. Daarbij wordt waarde gehecht aan concrete afspraken tussen gemeenten en corporaties. Woningcorporaties zouden moeten terugkeren naar hun kerntaak; het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een lager inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

Tijdens dit ontbijtseminar word je bijgepraat over de belangrijkste aanpassingen en gevolgen van de herziene Woningwet, waaronder prestatieafspraken, de rol van gemeenten en huurdersorganisaties, de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten. Daarnaast gaan we in op de vraag of met de herziening een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties ontstaat.

Doelgroep
Woningcorporaties, gemeenten, huurders en verhuurders

Programma

  • Ontbijt (8.00 – 8.30)
  • Inleiding, prestatieafspraken en rol gemeenten, Mr. C.M.M. van Mil (8.30 – 9.00)
  • Rol huurdersorganisaties, Mr. G.A.G. Warfman (9.00 – 9.30)
  • Koffiepauze (9.30 – 9.45)
  • Strategie en uitvoering scheiding DAEB en niet-DAEB activiteiten, Mr. S.F. van der Veen en Mr. W. Pijffers (BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.) (9.45 – 10.30)
  • Mogelijke aanbestedingsplicht woningcorporaties, Mr. M.S. Sprik (10.30 – 11.00)