Kienhuishoving.nl

Events
Lezing ‘Wijzigingen Bor’

Op 1 november jl. zijn het Bor en enkele andere amvb’s ingrijpend gewijzigd. Hiermee zijn onder andere de regels voor vergunningvrij bouwen aangepast. De regelgeving is er met de wijzigingen niet gemakkelijker op geworden. Veelvuldig wordt ons gevraagd tekst en uitleg te geven. Voor ons reden genoeg om op donderdag 22 januari 2015 een lezing over deze wijzigingen te organiseren.

Tijdens de lezing bespreken de bestuursrechtadvocaten van KienhuisHoving in ieder geval:
– Uitbreidingen en beperkingen in het vergunningvrij bouwen;
– Mogelijkheden voor mantelzorg(-woningen);
– Het gewijzigde begrip ‘achtererfgebied’;
– Mogelijkheden voor tijdelijke bouwwerken;
– Wijzigingen in de kruimellijst.

U bent van harte uitgenodigd om onze lezing ‘Wijzigingen Bor’ bij te wonen.