Kienhuishoving.nl

Events
Lezing Actualiteiten Gezondheidsrecht

Samen met DG Doppegieter Gezondheidsrecht organiseren wij weer een seminar, waarin actuele onderwerpen in het gezondheidsrecht behandeld worden.

Zo is er de laatste tijd veel te doen over het beroepsgeheim van hulpverleners versus informatieverzoeken van gemeenten, sociale wijkteams, jeugdhulpverleners, gezinsvoogden etc. Onlangs zijn hierover door de beroepsgroep nieuwe richtlijnen opgesteld (de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg en de Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden). Deze worden aan de hand van voorbeelden besproken. Ook de verhouding van de (tuchtrechtelijke) verantwoordelijk- en aansprakelijkheid van praktijkhouders en hun assistenten/ondersteuners komt aan de orde. Welke acties moet een praktijkhouder in dit verband nemen?

Een ander actueel thema dat behandeld zal worden zijn juridische vragen rond het levenseinde. Wat mag een zorgverlener wel en niet als het gaat om euthanasie, palliatieve sedatie, het staken van een behandeling en dergelijke? Wij bespreken relevante wetgeving, uitspraken van tuchtrechters en regionale toetsingscommissies euthanasie aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Tot slot zal kort worden ingegaan op juridische aspecten van lijkschouwing/obductie.

Sprekers
Mr. Rose Marie Doppegieter is juridisch adviseur bij DG Doppegieter Gezondheidsrecht. Daarnaast is zij onder andere voorzitter van een aantal klachtencommissies en was zij lid-jurist van het Amsterdamse medisch tuchtcollege. Van haar hand zijn meer dan 100 publicaties verschenen in diverse tijdschriften en boeken.

Mr. Yvonne Nijhuis is al langere tijd verbonden aan KienhuisHoving en staat als advocaat gezondheidsrecht dagelijks diverse opdrachtgevers in de zorg bij. Daarnaast verzorgt zij gezondheidsrechtelijk onderwijs bij enkele instanties en is zij lid-jurist van de medisch-ethische toetsingscommissie Twente. Ook kent zij de zorg van binnenuit vanwege ruime bestuurlijke ervaring.