Kienhuishoving.nl

Events
Inkoopvoorwaarden vs verkoopvoorwaarden

Het is steeds vaker gebruikelijk om inkoopvoorwaarden te hanteren bij het verstrekken van opdrachten. Deze voorwaarden staat vaak lijnrecht tegenover de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de leverancier/opdrachtnemer. In deze bijeenkomst bespreken we de gangbare bepalingen in inkoopvoorwaarden. Denk daarbij aan:

  • de verplichtingen van de leverancier
  • de aansprakelijkheid als verplichtingen niet worden nagekomen
  • geheimhouding
  • IE-rechten
  • de wijze van levering
  • betalingstermijnen
  • mogelijke geschillen

Daarnaast besteden wij de nodige aandacht aan de juiste wijze om voorwaarden van toepassing te verklaren, de informatieplicht en de terhandstelling.

Sprekers
Kristina Adam, advocaat Contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht
John van Schendel, advocaat Contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht

Datum
14 november 2017

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) tot ongeveer 17.00 uur, met een tussentijdse borrel. Uiteraard is er na afloop volop mogelijkheid om vragen te stellen en na te praten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.