Kienhuishoving.nl

Events
Over inkoop, uitbesteding en aanbesteding van ICT en het voorkomen van ICT-geschillen

Dit event is volgeboekt. Wij kunnen u eventueel op de reservelijst plaatsen, indien zich nog mensen afmelden. Voor deze reservelijst kunt u een mail sturen naar marketing@kienhuishoving.nl.

ICT-projecten en -diensten kenmerken zich door:
(1) technische complexiteit
(2) een ongelijke verdeling van kennis en ervaring tussen opdrachtgever en leverancier
(3) noodzaak tot samenwerking tussen een groot aantal betrokkenen met vaak uiteenlopende belangen en prioriteiten
(4) een groot belang / afhankelijkheid voor de business
(5) forse investeringen en
(6) schuivende panelen door wijzigingen in bedrijfsprocessen / eisen / wensen en ontwikkelingen in technologie.

Deze combinatie vormt een giftige cocktail die dan ook vaak tot geschillen (en belangrijker: niet het beoogde business resultaat) leidt. De in IT gespecialiseerde advocaten van KienhuisHoving kunnen je veel vertellen over mislukte IT-trajecten en de langdurige en kostbare juridische processen die daarop volgen. Maar dat gaan we tijdens dit ICT-event niet doen. In plaats daarvan zullen we ons concentreren op de ‘lessons learned’; waar lopen de meeste IT-trajecten op stuk en wat moet je doen om IT-geschillen te voorkomen? Welke afspraken mogen in een IT-contract niet ontbreken? Welke bijzonderheden gelden voor cloudcontracten? Hoe borg je continuïteit voor jouw business ook als de leverancier niet presteert / failleert? Wat moet je tijdens het inkoop-/aanbestedingsproces juist wel/niet doen? Welke privacyrechtelijke afspraken moet je met de leverancier maken, ook met het oog op de nieuwe privacyregels die in 2018 in werking treden? Naast deze onderwerpen zal tijdens het event ruim gelegenheid zijn om eigen zorgen / vragen ter sprake te brengen.

Sprekers
Lesley Broos – advocaat IT, Intellectuele Eigendom en privacyrecht, en tevens universitair docent business law & technology aan de Universiteit Twente
Arnold Gelderman – advocaat Europees aanbestedingsrecht

Datum
31 oktober 2017

Programma
14.30 uur – kennismaking en inleiding
15.00 uur – bijzonderheden in IT-contracten en SLA’s
16.00 uur – pauze (met borrel)
16.15 uur
– subsessie A: aanbestedingsrechtelijke bijzonderheden
– subsessie B: privacyrechtelijke bijzonderheden
16.45 uur – IT-contractmanagement
17.00 uur – afsluiting en gelegenheid voor vragen en napraten

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.