Kienhuishoving.nl

Events
Informatiemiddag Algemeen Pensioenfonds (APF)

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is de nieuwe wettelijke mogelijkheid voor het laten uitvoeren van pensioenregelingen. Naar verwachting geldt het APF vanaf 1 januari 2016.

Werkgevers en werknemers kunnen met het APF hun pensioenregelingen efficiënt en transparant invullen. Dit geldt voor werkgevers met een salarisdiensttijdregeling en voor werkgevers met een beschikbare premieregeling, zowel bij een pensioenfonds als bij een verzekeraar.

Zeker voor werkgevers met een salarisdiensttijdregeling bij een pensioenfonds of een verzekeraar biedt dit unieke mogelijkheden om de werkgeverskosten te beheersen.

Tijdens deze bijeenkomst laten de pensioenrechtadvocaten van KienhuisHoving en de actuarissen en pensioenconsultants van Hay Group precies zien waar uw kansen liggen.

Programma:

15:30 – 16:00 Ontvangst
16:00 – 16:15 Wat is een APF? KienhuisHoving
16:15 – 17:00
  • DC-regeling bij APF of bij een premiepensioeninstelling of verzekeraar en de financiële consequenties;
  • DB-regeling bij APF of verzekeraar en de financiële consequenties;
  • Voordelen en nadelen van een APF voor werkgevers en werknemers.
Hay Group
17:00 – 17:20 Koffiepauze
17:20 – 17:45 Wat moet ik doen voor 1 januari 2016? Hay Group
17:45 – 18:30 Juridische gevolgen van overgang naar een APF:

  • Wijziging van de arbeidsvoorwaarde Pensioen;
  • Medezeggenschap;
  • Governance.
KienhuisHoving
18:30 – 18:40 Gelegenheid voor vragen
18:40 – 19:30 Netwerkborrel