Kienhuishoving.nl

Events
Expertmeeting Participatiewet

Inmiddels is de Participatiewet een feit. Werkgevers worden geacht hun vacatures aan te passen aan de vermogens van mensen met een arbeidsbeperking. Dat roept de vraag op hoe de inzet van arbeidsgehandicapten economisch rendabel kan zijn. En dat alles onder de vlag van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorlopig is een verplicht quotum niet aan de orde, maar dan moeten de afspraken uit het Sociaal Akkoord wel gerealiseerd worden.

Hoe doe je dat? Hoe licht je je bedrijf door op zoek naar taken die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking? Het blijkt dat één en ander nog niet zo eenvoudig is.

Job carving is daarbij het toverwoord. En als je dan geschikte taken hebt en geschikte mensen, dan is de vraag hoe je een en ander contractueel vastlegt. Via detachering, maar liever nog in ‘gewone’ arbeidsovereenkomsten.

Aan deze en andere vragen over de Participatiewet zullen we ruim aandacht besteden tijdens dit event, dat het karakter zal hebben van een expert meeting.

Frans Jozef van der Vaart (advocaat overheidsrecht) is uw gastheer.