Kienhuishoving.nl

Events
Cursussen Wnra

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een feit. De Wnra betekent voor 500.000 ambtenaren een enorme verandering! Als gevolg van deze wet zullen veruit de meeste werknemers in de publieke sector onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als de werknemers in de marktsector. Wat betekent dit voor u? Bent u voldoende voorbereid?

Voor wie is de cursus bedoeld?        
De cursus is voor overheidswerkgevers en gericht op alle ambtenaren die bij het Rijk, de provincie, gemeenten of waterschappen werken.

Wat?
De belangrijkste wijziging die door de nieuwe wet wordt bewerkstelligd, is dat de rechtspositie van ambtenaren ‘privaatrechtelijk’ van aard wordt. Dit betekent dat ambtenaren rekening moeten houden met andere ontslaggronden en vergoedingen, zoals de ‘transitievergoeding’ en de ‘billijke vergoeding’.

De cursussen zijn opgedeeld in drie onderdelen:

  1. Introductiebijeenkomst voor teamleiders/leidinggevenden. Deze cursus bieden wij aan voor een dagdeel van 4 uren. De onderwerpen die voor deze doelgroep interessant zijn: de achtergrond van de WNRA, behoud van de eigenschappen van een ‘ambtenaar’, de materiele wijzigingen (van ARAR, CAP, CAR/UWO en SAW naar CAO), wederkerige arbeidsrelatie en procesrecht (nieuw ‘bezwaar en beroep’).
  2. Verdiepende cursus. De verdiepende cursus voor de P&O adviseurs gaat over de arbeidsvoorwaarden van de adviseurs en de secretaris. Daarbij kunnen wij de volgende onderwerpen behandelen: naar een civiele rechtspositie, salariëring en arbeidsomstandigheden, mogelijkheden ‘disciplinaire’ straffen, ziekte, voorwaarden voor ontslag, WW, transitie- en billijke vergoeding. De rechtspositieregelingen zullen worden vergeleken met het Burgerlijk Wetboek en duidelijk zal worden wat de praktische werkelijkheid wordt met de afwijkende bepalingen.
  3. WNRA-bijeenkomst OR. Vanuit het team Medezeggenschapsrecht heeft KienhuisHoving veel ervaring met het bijstaan van OR’en. Tijdens de trainingen aan OR’en  wordt een vergelijking gemaakt van de situatie vóór de Wnra en de actieve houding die van de OR is vereist na de invoering van de Wnra.

 

Interesse?
Is (één van) de cursus(sen) voor u bedoeld? En wilt u op 1 januari 2020 goed voorbereid zijn? Meldt u zich dan nu aan via de inschrijfknop. U kunt bij ‘gewenste onderwerpen’ aangeven voor welke cursus(sen) u zich wilt inschrijven.

Onze specialisten ambtenarenrecht zijn:

Frans Jozef van der Vaart, advocaat ambtenaren- en onderwijsrecht

Ilse van der Woude, advocaat ambtenaren-, arbeids- en onderwijsrecht

Christian Mutlu, advocaat ambtenaren-, arbeids- en onderwijsrecht

Niels Vuik, advocaat arbeidsrecht en medezeggenschap