Kienhuishoving.nl

Events
Cursus ‘update AVG’

Ruim een jaar geleden, op 25 mei 2018, werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De AVG

De AVG bracht voor veel organisaties nieuwe uitdagingen met zich mee. Het belang van een goede ‘privacy-huishouding’ is toegenomen. Zo moet een register van verwerkingen worden bijgehouden, moeten (verwerkers)overeenkomsten worden gesloten of aangepast en moet onder meer worden gewerkt met privacy- en cookieverklaringen. In bepaalde gevallen dient er zelfs een Privacy Impact Assessment (PIA) te worden uitgevoerd voorafgaand aan gegevensverwerking. Non-compliance brengt sinds de inwerkingtreding van de AVG grotere risico’s met zich mee. De torenhoge boetes lopen op tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet – als dat laatste hoger is. Ook kan een organisatie die in strijd met de verplichtingen handelt, direct aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.

Stand van zaken

Wat is nu, ruim een jaar later, de stand van zaken? Is er al meer duidelijk over de ‘open normen’ in de wet? Zijn er al boetes opgelegd? Wordt de soep nu zo heet gegeten als deze werd opgediend? Dat zijn vragen waar wij u graag meer over zullen vertellen. Op onze beurt zijn wij benieuwd naar hoe de AVG leeft bij jullie: Is uw organisatie ‘AVG-compliant’? Hoe geeft u uitvoering aan alle verplichtingen? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar? En waar loopt u steeds tegenaan?

Na deelname aan onze privacycursus is uw kennis bijgespijkerd op het gebied van de geldende privacywet- en regelgeving. We bespreken de belangrijkste regels, updates en actualiteiten. Denk daarbij onder andere aan de volgende onderwerpen:

 • Welke verplichtingen zijn er en hoe kunt u er voor zorgen dat uw organisatie daaraan voldoet?
 • Wanneer kan een beroep worden gedaan op toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens?
 • Welke wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn wanneer van toepassing?
 • Hoe gaat u om met de aansprakelijkheid in een keten van persoonsgegevensverwerkingen?
 • Hoe lang mogen persoonsgegevens bewaard worden?
 • Wat is de rol van een Functionaris voor de Gegevensbescherming en wanneer ben je verplicht er een in dienst te nemen?
 • Wanneer sluit je een verwerkersovereenkomst en waar moet je op letten?
 • Welke procedures zijn nodig om een datalek te kunnen melden?
 • Welke rechten heeft een betrokkene, en wanneer moet daaraan gehoor worden gegeven?
 • Hoe toont u uw AVG-compliance aan?
 • Hoe moet een PIA vormgegeven worden?
 • Welke regels gelden er voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens?
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG?
 • Welke opheldering is er sinds vorig jaar met betrekking tot de mogelijke boetes?
 • Wat zijn de meest gemaakte fouten?

Kortom, onze privacycursus is een laagdrempelige manier om kennis op te doen over de bestaande privacywet- en regelgeving en is een goed hulpmiddel om na te gaan of uw organisatie de AVG op de juiste manier naleeft.

Uiteraard is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussies. Mocht u op voorhand al vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar teamprivacy@kienhuishoving.nl.

Sprekers
Roeland de Bruin, advocaat Intellectuele Eigendom, ICT-recht & Privacy
Ramon Steenbergen, advocaat Intellectuele Eigendom, ICT-recht & Privacy

Datum en programma
De privacy cursus bestaat uit een dagdeel van 4 uur en vindt plaats op maandag 16 september 2019. We beginnen om 12.30 uur met een lunch en sluiten rond 17.00 uur af.

Locatie
De privacy cursus vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Kosten
De kosten voor de deelname aan deze update privacy cursus bedragen € 250,00 excl. BTW per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Uiteraard bieden wij ook inhouse privacy cursussen aan. Een inhouse privacy cursus kan voor u met name interessant zijn indien meerdere personen hieraan willen deelnemen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.