Kienhuishoving.nl

Events
Cursus ‘Bouwrecht voor inkopers’

Ben je inkoper of projectleider en heb je regelmatig te maken met aanbestedingen? Volg dan onze cursus ‘Bouwrecht voor inkopers’. De cursus bestaat uit 5 dagdelen.

Omschrijving
Het doel is om inkopers en projectleiders te informeren over het bouwrecht en in de bouw veel toegepaste voorwaarden. Na het volgen van de cursus zijn zij in staat om hun kennis van het bouwrecht in te zetten bij het vormgeven van de aanbesteding en het beantwoorden van de vragen in de nota van inlichtingen. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan tegenstrijdigheden tussen het aanbestedingsrecht en het bouwrecht.

Werkwijze
Op voorhand ontvangen deelnemers één of meer vragen, zodat zij zich alvast kunnen verdiepen in de materie. Tijdens de cursus komen de relevante onderwerpen aan de orde en worden de antwoorden op de vragen besproken.

Doelgroep

Bouwrecht

Bouwrecht voor inkopers, cursus

Inkopers en projectleiders van opdrachten voor werken.

Spreker

Marianne ten Feld-Sprik, advocaat Bouw- en Aanbestedingsrecht

Periode en duur
De cursus vindt plaats op dinsdag 4 februari, dinsdag 10 maart, dinsdag 8 september (9.15 tot 13.15 uur, incl. lunch), dinsdag 6 oktober en dinsdag 3 november.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Kosten
De kosten bedragen € 1.300,- excl. BTW voor de gehele cursus, incl. cursusmateriaal.

Programma

Dinsdag 4 februari: Dagdeel 1 – Aandachtspunten bij het aanbesteden van opdrachten voor werken

 • Wat is een opdracht voor werken?
 • Hoe moet je een opdracht voor werken aanbesteden?
 • ARW 2016
 • Beroep op derden
 • Wezenlijke wijziging versus meerwerk

Dinsdag 10 maart: Dagdeel 2 – Bestekssystematieken en introductie van relevante thema’s

 • Bestekssystematieken
 • Relevante bepalingen in standaard RAW Bepalingen
 • Bespreking thema’s binnen het bouwproces in vogelvlucht:
  • Aanvang en uitvoeringsduur (planning)
  • Vergunningen
  • Bodemaspecten
  • Meer- en minderwerk
  • Ontwerpaansprakelijkheid
  • Onderaanneming
  • Zekerheidsstelling
  • Verzekeringen
  • Oplevering
  • Vertraging en termijnverlenging
  • Onderhoudstermijn
  • Aansprakelijkheid tijdens de bouw
  • Aansprakelijkheid na oplevering
  • Garanties
  • Ontbinding/beëindiging

Dinsdag 8 september (9.15 – 13.15 uur, incl. lunch): Dagdeel 3 – Aanbesteden van geïntegreerde contracten

 • Kenmerken geïntegreerd contract
 • Hoofdlijnen UAV-GC (uitwerking thema’s in het bouwproces binnen de UAV)
 • Afwijkingen van de UAV-GC
 • Wijzigingen in de nieuwe UAV-GC
 • Waar moet je op letten?
 • Tijdens deze bijeenkomst behandelen wij alsnog de RAW-systematiek.

Dinsdag 6 oktober (9.15 – 12.15 uur): Dagdeel 4 – Aanbesteden van traditionele contracten

 • Kenmerken traditioneel contract
 • Hoofdlijnen UAV 2012 (uitwerking thema’s in het bouwproces binnen de UAV)
 • Afwijkingen van de UAV 2012
 • Waar moet je op letten?

Dinsdag 3 november (9.15 – 12.15 uur): Dagdeel 5 – Aanbesteden van adviesovereenkomsten

 • Kenmerken adviesovereenkomst
 • Aanbesteden van een adviesovereenkomst
 • DNR 2011
 • Afwijkingen van de DNR 2011
 • Waar moet je op letten?