Kienhuishoving.nl

Events
Bestuurdersaansprakelijkheid

De laatste tijd is het onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid steeds vaker in het nieuws. Veelal gaat het dan om situaties, waarin  het handelen van de bestuurder evident onacceptabel is en tot schade heeft geleid.
Maar niet alleen in deze uitzonderlijke situatie kan sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook minder evident ‘onjuist’ handelen kan tot aansprakelijkheid van bestuurders leiden met alle gevolgen van dien.

In deze bijeenkomst nemen wij u mee in de verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, zowel binnen als buiten faillissement. Wij besteden daarbij aandacht aan de maatstaven die – met name – in de jurisprudentie zijn ontwikkeld, maar uiteraard ook aan de actualiteiten.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die vanuit hun dienstverlening in aanraking komen met bestuurders van rechtspersonen, bijvoorbeeld accountants, fiscalisten. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt u inzicht verschaft in de risico’s die op de loer liggen voor bestuurders.

Sprekers
Christian Huiskes, advocaat Ondernemingsrecht
Manon Egberink, advocaat Herstructurering en Insolventierecht

Datum
Donderdag 7 juni 2018

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) tot ongeveer 17.00 uur, met een tussentijdse borrel. Uiteraard is er na afloop volop mogelijkheid om vragen te stellen en na te praten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.