Kienhuishoving.nl

Events
Banking and Finance – Crowdfunding en andere alternatieve financieringen

De kredietcrisis heeft ingrijpende gevolgen gehad. Een van de permanente gevolgen is dat veel banken niet langer bereid zijn om als enige partij een onderneming te financieren. Financieren gebeurt steeds meer door verschillende bronnen: naast de bank wordt ook gefinancierd binnen de supply chain of door andere geldverstrekkers zoals Qredits. Ook worden geldbronnen aangeboord via het hippe crowdfunding, ouderwetse kredietunies, factoring, private equity of een heuse MKB-beurs. Financiers en ondernemers realiseren zich echter niet altijd dat veel van die activiteiten onderworpen zijn aan financiële regelgeving. Op de naleving van die regelgeving wordt in toenemende mate door de AFM en DNB gecontroleerd.

Programma

Onze specialisten van de praktijkgroep Banking & Finance bespreken graag mogelijke financieringsvormen met je. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven ze aan waar je als ondernemer op moet letten en waarom, en hoe je praktisch omgaat met de geldende wetgeving.

Een greep uit de onderwerpen:

  • Mijn bank heeft mijn kredietlimiet verlaagd en eist (extra) aflossingen. Wat kan ik doen?
  • Heb ik op grond van de Wet op het financieel toezicht een vergunning nodig of moet ik een prospectus opstellen als ik aandelen in mijn bedrijf wil uitgeven?
  • Wat zijn kredietunies en aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor een dergelijke financiering in aanmerking te komen?
  • Wat houdt de MKB-beurs (NPEX) in?
  • Ik wil graag geld lenen van het publiek; hoe leg ik contact en aan welke wettelijke voorwaarden moet ik voldoen?

Het aantal aanmeldingen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.