Kienhuishoving.nl

Events
Governance in de zorg – actualiteiten

Deze bijeenkomst is volgeboekt. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een tweede bijeenkomst gepland. Meldt u hier alvast aan.

Op dinsdag 22 november aanstaande organiseert de Branchegroep Gezondheidszorg van KienhuisHoving in samenwerking met de KienhuisHoving Academy een bijeenkomst waarin je wordt bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het gebied van Governance in de zorg. En dat zijn er nogal wat! Vanuit diverse invalshoeken bespreken wij de gevolgen voor jou als bestuurder of toezichthouder. Bovendien geven we aan hoe je op deze ontwikkelingen kunt inspelen.

Wat komt aan de orde?

  • De herziene Zorgbrede Governance Code 2017, wat betekent dit bijvoorbeeld voor de statuten?
  • ‘Toezicht op goed bestuur’, het recent gepubliceerde toezichtkader van de IGZ en de Nza. Wat wordt verstaan onder goed bestuur? Wat zijn de taken/bevoegdheden van de externe toezichthouders? En wat doen zij om goed bestuur te bevorderen?
  • Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Hoe wijzigt het aansprakelijkheidsregime voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen?
  • De beoogde wijzigingen in de wetgeving inzake cliënt-medezeggenschap in zorginstellingen. Wat is het laatste nieuws?
  • Overige actuele ontwikkelingen, zoals de WNT.

Doelgroep
Dit event is met name bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in de zorg, bedrijfsjuristen en bestuurssecretarissen.

Sprekers
Christian Huiskes (advocaat Ondernemingsrecht)
Matthijs van Rozen (notaris Ondernemingsrecht)
Yvonne Nijhuis (advocaat Gezondheidsrecht)

Datum
Dinsdag 22 november 2016

Programma
De bijeenkomst duurt van 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) tot 17.00 uur met een tussentijdse pauze (borrel) en na afloop gelegenheid voor vragen en napraten.

Locatie
Enschede, KienhuisHoving, Pantheon 25

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt een extra sessie plaats.