Kienhuishoving.nl

Events
Aanbestedingsrecht 2019

Op 13 juni aanstaande verzorgen Arnold Gelderman, Marianne ten Feld-Sprik en Laurens Vermeulen een actualiteitenmiddag over het aanbestedingsrecht 2019. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd op het gebied van het aanbestedingsrecht? En wat staat er nog op het programma? Aan de hand van een interactieve quiz wordt u bijgepraat over de jurisprudentie die het afgelopen jaar is verschenen. Ook bespreken wij de recente ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht. U kunt de vragen beantwoorden met uw smartphone of tablet, dus vergeet deze niet mee te nemen. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen nader toegelicht en is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

De volgende onderwerpen komen tijdens de actualiteitenmiddag onder andere aan bod:

  • wezenlijke wijziging;
  • doorwerking aanbestedingsrecht tijdens uitvoeringsfase;
  • rechtsverwerking;
  • hanteren plafondbedrag;
  • raamovereenkomsten;
  • uitzondering aanbestedingsplicht vanwege ontbreken mededinging om technische redenen.

Wij zien u graag op donderdag 13 juni aanstaande!

Quizmasters
Arnold Gelderman, advocaat aanbestedingsrecht
Marianne ten Feld-Sprik, advocaat bouw- & aanbestedingsrecht
Laurens Vermeulen, advocaat bouw- & aanbestedingsrecht

Doelgroep
Aanbestedende diensten en inschrijvers op aanbestedingen.

Datum
 Donderdag 13 juni 2019.

Programma
De middag duurt van 15:30 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur) tot 17.00 uur. Uiteraard is er na afloop volop mogelijkheid om tijdens de borrel vragen te stellen en na te praten.

Locatie
De Academy-ruimte in ons kantoor aan het Pantheon 25 te Enschede.

Meenemen
Mobiele telefoon of tablet voor deelname aan de quiz.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Bij voldoende aanmeldingen vindt mogelijk een extra sessie plaats.